Üyelik Sözleşmesi

Anasayfa » Üyelik Sözleşmesi

YÖRELERDEN YEMEKLER ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.Sözleşmenin Onaylanması

yorelerdenyemekler.com alan adlı internet sitesinin sahibi ve işleticisi Demir Kardeşlerdir. yorelerdenyemekler.com üyesi olmak istiyorsanız, önce kayıt formunu doldurmanız ve yorelerdenyemekler.com üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Üye Ol butonunu tıkladığınızda işbu sözleşmedeki bütün kayıt ve şartlar ile bağlı olacağınızdan sözleşmeyi dikkatlice okumanız önemlidir.

2.Hizmetlerin Tanımı

yorelerdenyemekler.com; sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında değişik servisler (tarif ekleme, soru sorma vb.) sunar.

3.yorelerdenyemekler.com Üyelik Sistemi ve Gizlilik İlkesi

yorelerdenyemekler.com üyesi kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” ve “şifre”ye sahip olur.

“Kullanıcı adı” üyeye özeldir ve aynı “kullanıcı adı” iki farklı üyeye verilmez.

“Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamiyle kullanıcının sorumluluğundadır. yorelerdenyemekler.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

Kullanıcının haberlere yorum yapabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır.

4.Üye’nin Yükümlülükleri

Üye ; yorelerdenyemekler.com servislerinden yararlandığı sırada, Kayıt Formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

yorelerdenyemekler.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının yorelerdenyemekler.com ve/veya yorelerdenyemekler.com’a lisans veren veya içerik sağlayan kişilere ait olduğunu, fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunduğunu ihlali durumunda hukuki ve cezai olarak sorumlu olacağını bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını,

yorelerdenyemekler.com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, yorelerdenyemekler.com ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve yorelerdenyemekler.com’un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

yorelerdenyemekler.com ortamında site geneline zarar verecek veya yorelerdenyemekler.com’u başka sitelerle mahkemelik duruma getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını,

Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan yorelerdenyemekler.com’un sorumlu olmayacağını,

yorelerdenyemekler.com’da sunulan hizmetlere yorelerdenyemekler.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda yorelerdenyemekler.com’un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

Üye verilerinin yorelerdenyemekler.com’un ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü yorelerdenyemekler.com’un sorumlu olmayacağını,

Tehdid edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

Ortama eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

yorelerdenyemekler.com servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı yorelerdenyemekler.com’dan tazminat talep etmemeyi,

yorelerdenyemekler.com’dan izin almadan yorelerdenyemekler.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

yorelerdenyemekler.com’un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

Kurallara aykırı davrandığı takdirde yorelerdenyemekler.com gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

yorelerdenyemekler.com’un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

Üye “kullanıcı” adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlerden sorumlu olacağını,

Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu,

Kabul ve taahhüt etmiştir.

5.yorelerdenyemekler.com’a Verilen Hak ve Yetkiler

yorelerdenyemekler.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı yorelerdenyemekler.com’un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. yorelerdenyemekler.com servislerinde meydana gelecek teknik arızalar nedeniyle üyenin uğrayacağı zarardan yorelerdenyemekler.com sorumlu değildir. yorelerdenyemekler.com, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.

yorelerdenyemekler.com, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

yorelerdenyemekler.com, üyelik formlarında sizlerden talep ettiği kişisel bilgileri, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Kişisel bilgileriniz, ancak resmi makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. yorelerdenyemekler.com, üyelerinin bilgilerini aşağıda beliritlen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:

Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda

Üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda

Üyeliği sözleşmede beliritlen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda

yorelerdenyemekler.com üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı yorelerdenyemekler.com sorumlu tutulmayacaktır.

yorelerdenyemekler.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

yorelerdenyemekler.com üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya, web sayfası gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, resim vb. Eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde yorelerdenyemekler.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, yorelerdenyemekler.com’dan telif ve benzeri hiçbir ücret talep etmeyecektir.

Üyeler başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özeni göstermekle yükümlüdür. Üyeler sadece telif hakları kendisine ait olan İçeriği sisteme yükleyebilir. Eğer Üye fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına ait olan yazı, fotoğraf, resim, logo, video ve sair İçeriği, söz konusu eser ve hak sahiplerinin izni olmaksızın sisteme yüklerse, yorelerdenyemekler.com ihlale konu olan İçeriği derhal yayından kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren üyelerin üyeliğine son vermek haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden üyeler, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki ve cezai olarak bizzat sorumludurlar.

yorelerdenyemekler.com, üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

yorelerdenyemekler.com, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden yorelerdenyemekler.com’un sorumlu olmadığını kabul eder. Link verilmesi, link verilen web sitelerinin içeriğinin yorelerdenyemekler.com tarafından onaylandığı anlamına gelmez.

yorelerdenyemekler.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

yorelerdenyemekler.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. yorelerdenyemekler.com ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veye tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

6.yorelerdenyemekler.com Kayıtlarının Geçerliliği

Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda yorelerdenyemekler.com’un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 Sayılı HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu beyan ve taahhüt eder.

7.Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (TBK, TTK, HMK, TMK ve 5651 Sayılı Yasa vesair) uygulanacaktır.

8.Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Merkez(Adliye Sarayı) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

9.Yürürlük

Kullanıcı kayıt formunu doldurduğu anda bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

10.Fesih
yorelerdenyemekler.com dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

TARİF KATEGORİLERİ

Tarif Kategorilerimiz

Günün Tarifi

Günün Yöresel Yemek Tarifi
Kavut Tarifi

Kavut Tarifi Van sofrası ve herkesin severek tükettiği Kavut oldukça kalorili ve besleyici bir yiyecek

tarif ekle

Öne Çıkan Tarifler

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Zeytinyağlı Türlü Tarifi

Zeytinyağlı Türlü Tarifi Kaç Kişilik : 4-6 - Pişirme Süresi : 40 Dk.

EN AKTİF KULLANICILAR

En Çok Tarif Ekleyen Kullanıcılarımız